ТАЛАПКЕРГЕ
СТУДЕНТКЕ
ТҮЛЕКТЕР
ОҚЫТУШЫҒА
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ

Хабарламалар

  Мамандықтар​


  0102100 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

  Біліктілігі:

  3W01120101 «Тәрбиешінің көмекшісі»

  4S01120102 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:

  9-сынып негізінде – 3 жыл 10 ай
  11-сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

  Мамандық бойынша оқыту тілі:

  мемлекеттік және орыс тілі.

  Колледж базасы: 

  24 кабинет, оның ішінде: 14 арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спортзал және кітапхана.


  Практика базасы:

  Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу мақсатында колледж Екібастұз қаласының мектепке дейінгі балалар мекемелерімен тығыз қарым-қатынас жасайды: КМҚК балабақша: №2 «Балдырған», №3 «Гнездышко», №5 «Жұлдыз», №8 «Теремок», №6 «Золотая рыбка», №9 «Радуга»,№10 «Сказка», №12 «Арай», №13 «Алтынай», №15 «Бөбек», №16 «Балдәурен», №23 «Балауса».


  Жұмысқа орналастыру базасы: 

  Біліктіліктің орта буыны маманының кәсіби қызметінің объектілері: меншік нысанына қарамастан мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлері.

  06120200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

  Біліктілігі:

  4S06120202 Ақпараттық  қауіпсіздік технигі

  Оқу мерзімі:

  1) 9 сынып базасында 3 жыл 10 ай

  2) 11 сынып базасында 2 жыл 10 ай

  Құжаттарды қабылдау:

  20 маусымнан 20 тамызға дейін

  Емтихандар:

  1) Математика (тестілеу);

  2) Орыс тілі - орыс бөлімшесі үшін, Қазақ тілі - қазақ бөлімшесі үшін (тестілеу)

  (өту баллы 25)

  Құзыреті:

  Компьютерлік желілерді басқару және баптау, ақпараттық қауіпсіздікті басқару және пайдаланушылардың ақпаратын қорғау

  Тәжірибелер базасы:

  "Проммашкомплект" ЖШС, "Бригстрой" ЖШС, "KazPromStroyServis" ЖШС, "Кап Строй-ПВ" ЖШС, "Темірстрой PV" ЖШС, "EcoBuild"ЖШС, "Богатырь Акцесс-Көмір" ЖШС

  Колледж базасы:

  24 кабинет, оның ішінде: 14 Арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спорт залы және кітапхана.

  01140100 «Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі»

  Біліктілігі:

  4S01140101 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

  «Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:

  9-сынып негізінде – 3 жыл 10 ай

  11-сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

  Құжаттарды қабылдау:

  20 маусымнан 20 тамызға дейін

  Колледж базасы: 24 кабинет, оның ішінде: 14 арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спортзал және кітапхана.

  Практика базасы: № 25 Қыздар гимназиясы КМҚК; №26 мектеп-гимназиясы КМҚК; №18 ЖОМ КМҚК, №11 ЖОМ КМҚК, № 22 мектеп-гимназиясы КМҚК; №35 ЖОМ КМҚК

  Мамандықтар бойынша оқыту тілдері:

  мемлекеттік және орыс.

  Біліктілігі орта буын маманының кәсіби қызметінің объектілері: барлық жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие процесі болып табылады.


  04120100 Банк және сақтандыру ісі

  Біліктілік

  3W04120101-сақтандыру агенті

  4s04120103-банк және сақтандыру операциялары жөніндегі менеджер

  Оқу мерзімі:

  Негізгі орта білім беру базасында - 2 жыл 10 ай

  Орта білім беру базасында-1 жыл 10 ай

  Негізгі қызмет түрлері:

  - сақтанушыларды іздеу;

  - сақтандыру шарттары бойынша кеңес беру;

  - сақтандыру шарттарын жасасу;

  - сақтандыру жағдайында шығындарды реттеу үшін құжаттарды дайындау;

  - ақша қаражатын тарту бойынша депозиттік және басқа да операцияларды жүзеге асыру;

  - клиенттердің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты жинау және талдау;

  - кредиттер беру жөніндегі операцияларды ресімдеу, олардың пайдаланылуын және өтелуін бақылау.

  Жұмыспен қамту базасы:

  - Коммерциялық банктер;

  - Сақтандыру компаниялары.

  201000 - Құқықтану
  Квалификация: 020102 3 «Юрисконсульт»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Человек, общество и право»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Адам, қоғам және құқық»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  11. Кабинет правовых дисциплин, оснащенный компьютерами с выходом в интернет и мультимедийной установкой.
  Базы практик: ТОО «БК», АО ст.ЭГРЭС-2, Акимат города Экибастуза, отдел «Опеки и попечительства», Экибастузский городской суд, ТОО «Проммашкомплект» юридический отдел, Аппарат Акима с.Баянаул, Территориальное отделение судебных исполнителей по городу Экибастузу, Нотариальная контора г.Павлодара и г.Экибастуза, Полиция г.Экибастуза ОК.
  База трудоустройства: Нотариальные конторы, Адвокатуры, Коллекторские конторы, юридические отделы организаций, различным форм собственности (Банки, ТОО, ИП), государственные учреждения как Акимат, Управление юстиции г.Экибастуз, Управление гос.доходов по городу Экибастузу и т.д

  01140500 Дене шынықтыру және спорт

  Біліктілік:

  4S01140501 "Дене шынықтыру мұғалімі"

  Оқу мерзімі:

  1) 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 ай

  2) 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

  Емтихандар: Шығармашылық емтихан, Биология

  Дене шынықтыру мұғалімінің міндеттеріне мыналар жатады:

  1) дене шынықтыру сабақтары шеңберінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және өткізу;

  3) дене шынықтыру саласында теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру;

  4) білім алушылардың өз бетінше спортпен шұғылдануға деген қызығушылығын ояту, өз денсаулығына ұқыпты қарау дағдыларын қалыптастыру;

  5) салауатты өмір салтына баулу, оған қызығушылықты дамыту;

  Бұл мамандар жалпы білім беретін және балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, мектепке дейінгі балалар мекемелерінде және кәсіптік білім беру ұйымдарында жұмыс істейді.

  Тәжірибелер базасы:

   Практикадан өту үшін қала мектептерімен шарттар жасалады.

  07130100 Электр  жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

  Біліктілігі: 

  3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)

  3W07130102  Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша)

  4S07130103 Техник электрик

  Оқу мерзімі:

  1) 9 сынып базасында 3 жыл 10 ай

  2) 11 сынып базасында 2 жы 10 ай

  Емтихандар:

  1) Математика (тестілеу), орыс тілі-орыс бөлімі үшін,

  2) Қазақ бөлімшесі үшін Қазақ тілі (тестілеу)

  Құзыреті:

  Электр сымдарын, жабдықтарды, құрылғыларды, аппараттар мен арматураларды құрастыру, орнату, баптау және техникалық қызмет көрсету. Жүйелердің, аппараттар мен компоненттердің ақауларын диагностикалау және жою. Үйлер мен ғимараттарды автоматтандыру жүйесін бағдарламалау және пайдалануға беру

  Тәжірибелер базасы:

  "Горэлектросеть" ЖШС, ГРЭС-1 ЖШС, ГРЭС-2 ЖШС, "Екібастұз электр машиналар зауыты" ЖШС,

  "Қуат басқармасы" ЖШС, "Богатырь Көмір" ЖШС,  Қаланың коммуналдық қызметі

  Жұмыспен қамту базасы:

  Энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындар.

  Колледж базасы:

  24 кабинет, оның ішінде: 14 Арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спорт залы және кітапхана.


  04110100 - Есеп және аудит 

  Біліктілігі

  3W04110101-бухгалтер-кассир

  4S04110102-есепші

  Оқу мерзімі:

  Негізгі орта білім беру базасында - 2 жыл 10 ай

  Орта білім беру базасында-1 жыл 10 ай

  Бухгалтер қызметінің негізгі түрлері:

  1. есепке алу-талдау;
  2. қаржылық бақылау;

  Бухгалтер білуі керек:

  -бухгалтерлік есеп шоттарында негізгі құралдардың, тауарлық-материалдық құндылықтардың, ақша қаражаттарының қозғалысына байланысты операцияларды құжаттау және көрсету;

  - ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметін талдау;

  - ұйымның өтімділігі мен төлем қабілеттілігін бағалау;

  - есептік-қаржылық ақпаратты өңдеу үшін есептеу техникасын пайдалану.

  Колледж базасы:

  Оқу кабинеттері қажетті жабдықтармен, техникалық оқыту құралдарымен, көрнекі құралдармен, оқыту және бақылау сипатындағы дидактикалық материалдармен жабдықталған.

  Тәжірибелер базасы:

  "Есеп және аудит" мамандығы бойынша студенттер теориялық және практикалық сабақтарда ХҚЕС (халықаралық қаржылық есептілік стандарттары) сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды, "1С Бухгалтерия" бағдарламасындағы жұмысты игереді, ұйымның қаржылық жағдайын талдау әдістерін үйренеді. Бұл дағдылардың барлығы түлектерге кәсіби қызметінде қажет.

  Жұмыспен қамту базасы:

  Меншіктің барлық нысандары мен қызметтерінің кәсіпорындары мен ұйымдары. Мемлекеттік мекемелер, өнеркәсіптік кәсіпорындар.

  03220100 Кітапхана ісі

  Біліктілігі:

  4S03220101 Кітапханашы

  Оқу мерзімі:

  Кітапхана ісі мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде :3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттілік:

  Келесі кәсіби құзіреттілікті іске асыруда «Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келеді:
  КҚ 3.1.1.Кітапханада анықтамалық-библиографиялық қызметті ұйымдастыру;
  КҚ 3.1.2. Баспа өнімдерін сақтай отырып, білім салалары бойынша бөлуді білу;
  КҚ 3.1.3 Іс номенклатурасын жүргізу және оның колданылуы мен орындалуын бақылау, жеке және қызметтік құжаттарды құру мен рәсімдеу;
  КҚ 3.1.4. Жұмыстың түрлі формаларын ұйымдастыру; КҚ 3.1.5. Жеке адамдармен және ұжыммен жоспарлы тәрбиелік жұмысты жүргізу;
  КҚ 3.1.5. Басылымдардың барлық салаларымен жұмыста пайдаланушылар арасында кітапханалық жұмыстың әр түрлі формаларын қолдану;
  КҚ 3.1.7. Пайдаланушылардың жас ерекшеліктеріне қарай басылымдарды насихаттау жұмысын жүргізу;
  КҚ 3.1.8. Кітапхананың фирмалық стилі мен мәдени іс-шараларды безендіруді жобалау;
  КҚ 3.1.9. Баспа өнімдерін мемлекеттік тілде және басқа ұлттық да тілдерде насихаттау;
  КҚ 3.1.10. Әдеби жанр мен әдебиеттің дамуын қоғамдағы әлеуметтік саяси өзгерістермен байланыстыра білу;
  КҚ 3.1.11. Кітапхана қорын толықтыру, сақтау және өңдеу, каталогтар мен картотекаларды құжаттау;
  КҚ 3.1.12. Кәсіптік қызметте құқықтық және моральдық этиканы сақтау;
  «Кітапхана ісі» мамандығындағы студенттер оқу, технологиялық, дипломалдындағы тәжірибелерден қаламыздың орталық кітапханасында және мектептердегі (№33, Майқайың Орта мектебі) кітапханалардан өтеді. Орталық кітапханамен екіжақты келісімшарт енгізіліп, студенттердің тәжірибеден өтуіне қолайлы жағдай жасалған.

  03220200 Документационное обеспечение управления и архивоведение

  Квалификация:

  4S03220202 "Делопроизводитель",  3W03220201 "Офис-менеджер "

  Срок обучения:

  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев

  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев

  Экзамены:

  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»

  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»

  Основные виды деятельности бухгалтера:

  1. учетно-аналитическая

  2. финансово-контрольная

  3. Бухгалтер должен уметь:

  4. документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные сдвижением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств;

  5. анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;

  6. оценивать ликвидность и платежеспособность организации;

  7. использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации.

  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.

  Базы практик:

  Студенты по специальности «Учет и аудит» на теоретических и практических занятиях осваивают организацию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), работу в программе «1С Бухгалтерия», изучают методы анализа финансового состояния организации, овладевают навыками работы аудитора. Все эти навыки необходимы выпускникам в их профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство наши студенты оттачивают в аудиторских компаниях, аудиторских службах предприятий.

  База трудоустройства:

  Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий.

  01140600 Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

  Біліктілігі:

  4S01140601 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

  4S01140602 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

  4S01140605 Шетел тілі мұғалімі

  Білім беру бағдарламасының мақсаты:

  Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі саласында тәрбие мен оқытудың практикалық міндеттерін өз бетінше шеше алатын мамандарды даярлау, болашақ тіл және әдебиет мұғалімдерінің кәсіби қызметте инновациялық технологияларды қолдану арқылы тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз ету.

  Оқыту мерзімдері: 

  9 сынып базасында – 3 жыл және 10 ай

  11 сынып базасында – 2 жыл және 10 ай

  Емтихан:

  шығармашылық емтихан (эссе жазу)

  Колледж базасы:

  Оқу кабинеттері қажетті құрал-жабдықтармен, техникалық оқу құралдарымен, құрылғылармен, макеттермен, көрнекі құралдармен, зертханалық және өндірістік (оқу-өндірістік шеберханаларда) жабдықтармен, оқыту және бақылау дидактикалық материалдармен жабдықталған.

  Құзыреттіліктер:

  Негізгі құзыреттердің бірі - қазіргі өмір жағдайында тұлғаның сәтті әлеуметтенуін, бейімделуін және өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз ететін коммуникативтік құзыреттілік. Коммуникативті құзыреттілік дегеніміз - ауызша және жазбаша қарым-қатынаста мақсат қоюға және оған жетуге дайын болуы. Пәндік құзыреттіліктерді меңгеру және болашақ маманның тіл және әдебиет мұғалімінің кәсіби стандартының барлық біліктілік талаптарына сәйкестігі.

  Тәжірибе базасы:

  Осы мамандықтар бойынша студенттер практика негізінде мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алады, алған білімдерін бекітуді және кәсіби дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Бұл дағдылардың барлығы түлектерге кәсіби қызметінде қажет. Біздің студенттер кәсіби шеберліктерін қала мен өңірдің жалпы білім беретін мектептерінде, оқу білім беру орталықтарында шындайды.

   


  01140700 Информатика

  Біліктілігі:

  4S01140701 Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі

  Оқу мерзімі:

  1) 9 сынып базасында 3 жыл 10 ай

  2) 11 сынып базасында 2 жы 10 ай

  Емтихандар:

  1) Математика (тестілеу), орыс тілі-орыс бөлімі үшін,

  2) Қазақ бөлімшесі үшін Қазақ тілі (тестілеу)

  Құзыреті:

  Жалпы білім беретін мектептерде информатика пәні мұғалімдері мен еңбек нарығындағы IT-мамандар болуға, бағдарламашы  болып жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  Тәжірибелер базасы:

  Колледждер, мектептер

  Жұмыспен қамту базасы:

  Колледждер, мектептер.

  Колледж базасы:

  --24 кабинет, оның ішінде: 14 Арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спорт залы және кітапхана

   

  Мамандықтар​

  1304000 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
  Квалификация: 304053 «Техник по защите информации»
  Сроки обучения:
  1) 3год 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2год 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование);
  2)Русский язык - для русского отделения, Казахский язык - для казахского отделения (тестирование)
  (проходной балл 25)
  Компетенция:
  Администрирование и наладка компьютерных сетей, управление информационной безопасностью и защита информации пользователей
  Базы практик:
  ТОО «Проммашкомплект», ТОО «Бригстрой»
  ТОО «KazPromStroyServis», ТОО «Кап Строй-ПВ»,
  ТОО «Темирстрой PV», ТОО «EcoBuild»,
  ТОО «Богатырь Акцесс-Комир».
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.
  0111000 - Негізгі орта білім беру
  Біліктілігі: «ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ»
  "Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттлік: 0111000 «Негізгі орта білім» мамандығының Білім беру бағдарламалары, мақсаттары колледждің миссиясы, стратегиялық жоспары, мақсаттар мен міндеттеріне және студенттердің өзекті біліктілік пен құзыреттілік алу сұраныстарын қанағаттандыруға сәйкес. «Негізгі орта білім» мамандығы бағдарламасының мақсаты келесі кәсіби құзыреттіліктерді іске асыру үшін орта (негізгі орта, жалпы орта) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес келеді:
  КҚ1. Педагогикалық үрдістің мәнін, дидактика заңдарын, студенттердің психологиялық ерекшеліктерін білу;
  КҚ2. Негізгі орта білімнің пәндері бойынша қазіргі заманғы әдістерді, нысандарды және оқыту құралдарын, атап айтқанда - кәсіби білімдерді қолдану;
  КҚ 3. Негізгі орта білім беру пәндерін оқыту әдістемесін меңгеру;
  КҚ 4. Білім берудегі ақпараттарды модуляциялаудың өз әдістерін білу;
  КҚ.5. Педагогикалық мақсаттарға жету үшін алынған білімдерді таңдауға, талдауға және синтездеуге қабілетті ойлауды дамытатын сабақ құрастыру әдістерін меңгеру;
  КҚ 6. Сабақтың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, студенттердің жобалау, ұйымдастыру дағдыларын дамыту;
  КҚ 7. Жоспарлаудың оңтайлы құралдарын, бақылау, өздігінен басқару әдістерін меңгеру;
  КҚ 8. Тәрбие жұмысының жүйелері мен мазмұнын, студенттік ұжымды диагностикалау әдістерін білу;
  КҚ 9. Негізгі және орта білім беру пәндері бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының мазмұнын талдауға қабілетті білім беру және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу негіздерін меңгеру;
  КҚ 10. Ақпаратты және жаттығу алаңын жобалау;
  КҚ 3.1.11. Мұғалімнің және студенттің портфолиосын жинақтау тәсілдері; КҚ 3.1.12. Оқу сапасын қадағалай білу.
  «Негізгі орта білім» мамандығында оқитын студенттер «Педагогикалық қызметке кіріспе», «Фольклорлық практика», «Байқау практикасына дайындық», «Жазғы практикаға дайындық», «Сыныптан тыс жұмыс практика» тәрізді тәжірибелерді Екібастұз қаласының №18, №6, №7, №22 және ауыл мектептерінен өтеді.
  101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
  Біліктілігі: «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»
  Оқу мерзімі:
  1) негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай,
  2) жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.
  Мамандық бойынша оқыту тілі: мемлекеттік және орыс тілі.
  Емтихандар (пәндер, өту балы):
  9 сынып негізінде:
  1.Қазақ тілі
  2.Қазақ әдебиеті
  11 сынып негізінде:
  1.Қазақ тілі
  2.Қазақстан тарихы
  3.Биология
  Колледж базасы: 24 кабинет, оның ішінде: 14 арнайы пәндер кабинеті, 2 жалпы білім беретін пәндер кабинеті, 6 зертхана, 2 шеберхана, 36 орындық буфет. Спортзал және кітапхана.
  Практика базасы: түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу мақсатында колледж Екібастұз қаласының мектепке дейінгі балалар мекемелерімен тығыз қарым-қатынас жасайды: КМҚК балабақша: №2 «Балдырған», №3 «Гнездышко», №5 «Жұлдыз»,№8 «Теремок», №6 «Золотая рыбка», №9 «Радуга»,№10 «Сказка»,№12 «Арай», №13 «Алтынай», №15 «Бөбек», №16 «Балдәурен», №22 «Балбөбек», №23 «Балауса», № 24 «Айналайын».
  Жұмысқа орналастыру базасы: біліктіліктің орта буыны маманының кәсіби қызметінің объектілері: меншік нысанына қарамастан мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлері.
  0105000 - Бастауыш білім беру
  Квалификация: Учитель начального образования
  Сроки обучения:
  1) на базе 9 кл- 3года 10 месяцев;
  2)на базе 11 кл-2 года 10 месяцев
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1. Казахский язык (русский язык)
  2. Математика
  База практики: КГКП Женская гимназия №25; КГКП Школа-гимназия №26; КГКП СОШ №18, КГКП СОШ №11, КГКП Школа-гимназия №22; КГКП СОШ №35
  Языки обучения на специальности: государственный и русский.
  Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего звена квалификации являются: учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных школах.
  201000 - Құқықтану
  Квалификация: 020102 3 «Юрисконсульт»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Человек, общество и право»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Адам, қоғам және құқық»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  11. Кабинет правовых дисциплин, оснащенный компьютерами с выходом в интернет и мультимедийной установкой.
  Базы практик: ТОО «БК», АО ст.ЭГРЭС-2, Акимат города Экибастуза, отдел «Опеки и попечительства», Экибастузский городской суд, ТОО «Проммашкомплект» юридический отдел, Аппарат Акима с.Баянаул, Территориальное отделение судебных исполнителей по городу Экибастузу, Нотариальная контора г.Павлодара и г.Экибастуза, Полиция г.Экибастуза ОК.
  База трудоустройства: Нотариальные конторы, Адвокатуры, Коллекторские конторы, юридические отделы организаций, различным форм собственности (Банки, ТОО, ИП), государственные учреждения как Акимат, Управление юстиции г.Экибастуз, Управление гос.доходов по городу Экибастузу и т.д
  516000 - Қаржы (салалар бойынша)
  Квалификация: 051605 3 «Экономист по финансовой работе»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  Базы практик: ТОО «ПромСервис Отан», ТОО «Проммашкомплект», ТОО «ЭнергоСбытСтрой», ТОО «Тимур», АО «Народный Банк», ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза.
  База трудоустройства: Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий
  902000 - Электрмен қамтамасыздандыру (салалар бойынша)
  Квалификация: 0902043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения,
  2) Казахский язык для казахского отделения (тестирование)
  Компетенция: Сборка, установка, наладка и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Диагностика и устранение неисправности систем, аппаратов и компонентов. Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир»,
  Коммунальная служба города
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.
  518000 - Есеп және аудит (салалар бойынша)
  Квалификация: «Бухгалтер-ревизор (аудитор)»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  Основные виды деятельности бухгалтера:
  1. учетно-аналитическая
  2. финансово-контрольная
  3. Бухгалтер должен уметь:
  4. документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные сдвижением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств;
  5. анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;
  6. оценивать ликвидность и платежеспособность организации;
  7. использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации.
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  Базы практик:
  Студенты по специальности «Учет и аудит» на теоретических и практических занятиях осваивают организацию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), работу в программе «1С Бухгалтерия», изучают методы анализа финансового состояния организации, овладевают навыками работы аудитора. Все эти навыки необходимы выпускникам в их профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство наши студенты оттачивают в аудиторских компаниях, аудиторских службах предприятий.
  База трудоустройства:
  Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий.
  401000 - Кітапхана ісі
  Біліктілігі: 0401013 «КІТАПХАНАШЫ»
  “Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (теест).
  Құзыреттілік: келесі кәсіби құзіреттілікті іске асыруда «Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келеді:
  - КҚ 3.1.1. Кітапханада анықтамалық-библиографиялық қызметті ұйымдастыру;
  - КҚ 3.1.2. Баспа өнімдерін сақтай отырып, білім салалары бойынша бөлуді білу;
  - КҚ 3.1.3. Іс номенклатурасын жүргізу және оның колданылуы мен орындалуын бақылау, жеке және қызметтік құжаттарды құру мен рәсімдеу;
  - КҚ 3.1.4. Жұмыстың түрлі формаларын ұйымдастыру; КҚ 3.1.5. Жеке адамдармен және ұжыммен жоспарлы тәрбиелік жұмысты жүргізу;
  - КҚ 3.1.5. Басылымдардың барлық салаларымен жұмыста пайдаланушылар арасында кітапханалық жұмыстың әр түрлі формаларын қолдану;
  - КҚ 3.1.7. Пайдаланушылардың жас ерекшеліктеріне қарай басылымдарды насихаттау жұмысын жүргізу;
  - КҚ 3.1.8. Кітапхананың фирмалық стилі мен мәдени іс-шараларды безендіруді жобалау;
  - КҚ 3.1.9. Баспа өнімдерін мемлекеттік тілде және басқа ұлттық да тілдерде насихаттау;
  - КҚ 3.1.10. Әдеби жанр мен әдебиеттің дамуын қоғамдағы әлеуметтік саяси өзгерістермен байланыстыра білу;
  - КҚ 3.1.11. Кітапхана қорын толықтыру, сақтау және өңдеу, каталогтар мен картотекаларды құжаттау;
  - КҚ 3.1.12. Кәсіптік қызметте құқықтық және моральдық этиканы сақтау;
  «Кітапхана ісі» мамандығындағы студенттер оқу, технологиялық, дипломалдындағы тәжірибелерден қаламыздың орталық кітапханасында және мектептердегі (№33, Майқайың Орта мектебі) кітапханалардан өтеді. Орталық кітапханамен екіжақты келісімшарт енгізіліп, студенттердің тәжірибеден өтуіне қолайлы жағдай жасалған.
  510000 - Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалар және қолдану облыстары бойынша)
  Біліктілігі: 0510023 «ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУШІ»
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Оқуға түсу үшін келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады:
  қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Компьютерде іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану маманын басқарманың құжаттармен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды. Ол бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда, ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша ЖШС-де (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.) жұмыс істей алады. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде, орыс тілінде жүргізіп, ағылшын тілінде хат алмаса алады.
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығында оқитын студенттер колледждің өміріне белсене араласып, түрлі іс-шараларға екпінді қатысады.
  Түлектердің жұмысқа орналасуы:
  Компьютерде іс жүргізу және мұрағаттану маманын басқармада құжатпен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды;
  Бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда;
  ЖШС-де ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.).
  0901000 - Электр станциялары мен желілердің электржабдығы (түрлері бойынша)
  Квалификация: 0901043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены: Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения, Казахский язык для казахского
  отделения (тестирование)(проходной балл 25)
  Компетенция: Оперативное обслуживание, ремонт, наладка, монтаж электрооборудования
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир».
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.

  Соңғы жаңалықтар

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

  Соңғы жаңалықтар

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

  Орналасқан жері

  Scroll Up