welcome to

Higher Ekibastuz College IUE

APPLICANT
STUDENT
ALUMNI
TEACHER
SCIENCE AND INNOVATION
DISTANCE LEARNING

News

  Specialties


  1304000 - Computing equipment and software

  Квалификация: 304053 «Техник по защите информации»
  Сроки обучения:
  1) 3год 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2год 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование);
  2)Русский язык - для русского отделения, Казахский язык - для казахского отделения (тестирование)
  (проходной балл 25)
  Компетенция:
  Администрирование и наладка компьютерных сетей, управление информационной безопасностью и защита информации пользователей
  Базы практик:
  ТОО «Проммашкомплект», ТОО «Бригстрой»
  ТОО «KazPromStroyServis», ТОО «Кап Строй-ПВ»,
  ТОО «Темирстрой PV», ТОО «EcoBuild»,
  ТОО «Богатырь Акцесс-Комир».
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.


  101000 - Pre-school education and training

  Квалификация: "Воспитатель дошкольных организаций
  Сроки обучения:
  1) на базе основного среднего образования – 3 года 10 месяцев;
  2) на базе общего среднего образования и по дистанционной форме обучения – 2 года 10 месяцев.
  Языки обучения на специальности: государственный и русский.
  Экзамены:
  На базе основного среднего образования (на базе 9 кл.):
  1.Русский язык (казақ тілі)
  2. Русская литература (қазақ әдебиеті);
  На базе общего среднего образования и по дистанционной форме обучения (на базе 11 кл.):
  1.Русский язык(казақ тілі)
  2.История Казахстана (Қазақстан тарихы)
  3.Биология
  База колледжа:
  24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.
  База практики:
  С целью содействия трудоустройства выпускников колледж тесно взаимодействует с детскими дошкольными учреждениями города Экибастуз:
  КГКП Ясли - сады:
  №2 «Балдырған», №3 «Гнездышко», №5 «Жұлдыз»,№8 «Теремок», №6 «Золотая рыбка»,№9«Радуга»,№10«Сказка»,№12«Арай», №13 «Алтынай»,
  №15 «Бөбек», №16 «Балдаурен», №22 «Балбобек», №23 «Балауса», №24 «Айналайын»
  База трудоустройства:
  Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего звена квалификации являются: все типы дошкольных организаций, независимо от их форм собственности.


  0105000 - Elementary education

  Квалификация: Учитель начального образования
  Сроки обучения:
  1) на базе 9 кл- 3года 10 месяцев;
  2)на базе 11 кл-2 года 10 месяцев
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1. Казахский язык (русский язык)
  2. Математика
  База практики: КГКП Женская гимназия №25; КГКП Школа-гимназия №26; КГКП СОШ №18, КГКП СОШ №11, КГКП Школа-гимназия №22; КГКП СОШ №35
  Языки обучения на специальности: государственный и русский.
  Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего звена квалификации являются: учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных школах.


  111000 - Basic secondary education

  Біліктілігі: «ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ»
  "Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттлік: 0111000 «Негізгі орта білім» мамандығының Білім беру бағдарламалары, мақсаттары колледждің миссиясы, стратегиялық жоспары, мақсаттар мен міндеттеріне және студенттердің өзекті біліктілік пен құзыреттілік алу сұраныстарын қанағаттандыруға сәйкес. «Негізгі орта білім» мамандығы бағдарламасының мақсаты келесі кәсіби құзыреттіліктерді іске асыру үшін орта (негізгі орта, жалпы орта) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес келеді:
  КҚ1. Педагогикалық үрдістің мәнін, дидактика заңдарын, студенттердің психологиялық ерекшеліктерін білу;
  КҚ2. Негізгі орта білімнің пәндері бойынша қазіргі заманғы әдістерді, нысандарды және оқыту құралдарын, атап айтқанда - кәсіби білімдерді қолдану;
  КҚ 3. Негізгі орта білім беру пәндерін оқыту әдістемесін меңгеру;
  КҚ 4. Білім берудегі ақпараттарды модуляциялаудың өз әдістерін білу;
  КҚ.5. Педагогикалық мақсаттарға жету үшін алынған білімдерді таңдауға, талдауға және синтездеуге қабілетті ойлауды дамытатын сабақ құрастыру әдістерін меңгеру;
  КҚ 6. Сабақтың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, студенттердің жобалау, ұйымдастыру дағдыларын дамыту;
  КҚ 7. Жоспарлаудың оңтайлы құралдарын, бақылау, өздігінен басқару әдістерін меңгеру;
  КҚ 8. Тәрбие жұмысының жүйелері мен мазмұнын, студенттік ұжымды диагностикалау әдістерін білу;
  КҚ 9. Негізгі және орта білім беру пәндері бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының мазмұнын талдауға қабілетті білім беру және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу негіздерін меңгеру;
  КҚ 10. Ақпаратты және жаттығу алаңын жобалау;
  КҚ 3.1.11. Мұғалімнің және студенттің портфолиосын жинақтау тәсілдері; КҚ 3.1.12. Оқу сапасын қадағалай білу.
  «Негізгі орта білім» мамандығында оқитын студенттер «Педагогикалық қызметке кіріспе», «Фольклорлық практика», «Байқау практикасына дайындық», «Жазғы практикаға дайындық», «Сыныптан тыс жұмыс практика» тәрізді тәжірибелерді Екібастұз қаласының №18, №6, №7, №22 және ауыл мектептерінен өтеді.


  201000 - Jurisprudence

  Квалификация: 020102 3 «Юрисконсульт»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Человек, общество и право»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Адам, қоғам және құқық»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  11. Кабинет правовых дисциплин, оснащенный компьютерами с выходом в интернет и мультимедийной установкой.
  Базы практик: ТОО «БК», АО ст.ЭГРЭС-2, Акимат города Экибастуза, отдел «Опеки и попечительства», Экибастузский городской суд, ТОО «Проммашкомплект» юридический отдел, Аппарат Акима с.Баянаул, Территориальное отделение судебных исполнителей по городу Экибастузу, Нотариальная контора г.Павлодара и г.Экибастуза, Полиция г.Экибастуза ОК.
  База трудоустройства: Нотариальные конторы, Адвокатуры, Коллекторские конторы, юридические отделы организаций, различным форм собственности (Банки, ТОО, ИП), государственные учреждения как Акимат, Управление юстиции г.Экибастуз, Управление гос.доходов по городу Экибастузу и т.д


  516000 - Finance (by industry)

  Квалификация: 051605 3 «Экономист по финансовой работе»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  Базы практик: ТОО «ПромСервис Отан», ТОО «Проммашкомплект», ТОО «ЭнергоСбытСтрой», ТОО «Тимур», АО «Народный Банк», ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза.
  База трудоустройства: Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий


  902000 - Electricity supply (by industry)

  Квалификация: 0902043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения,
  2) Казахский язык для казахского отделения (тестирование)
  Компетенция: Сборка, установка, наладка и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Диагностика и устранение неисправности систем, аппаратов и компонентов. Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир»,
  Коммунальная служба города
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.


  518000 - Accounting and audit (by industry)

  Квалификация: «Бухгалтер-ревизор (аудитор)»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  Основные виды деятельности бухгалтера:
  1. учетно-аналитическая
  2. финансово-контрольная
  3. Бухгалтер должен уметь:
  4. документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные сдвижением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств;
  5. анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;
  6. оценивать ликвидность и платежеспособность организации;
  7. использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации.
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  Базы практик:
  Студенты по специальности «Учет и аудит» на теоретических и практических занятиях осваивают организацию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), работу в программе «1С Бухгалтерия», изучают методы анализа финансового состояния организации, овладевают навыками работы аудитора. Все эти навыки необходимы выпускникам в их профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство наши студенты оттачивают в аудиторских компаниях, аудиторских службах предприятий.
  База трудоустройства:
  Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий.


  401000 - Librarianship

  “Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде :3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттілік: келесі кәсіби құзіреттілікті іске асыруда «Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келеді:
  КҚ 3.1.1.Кітапханада анықтамалық-библиографиялық қызметті ұйымдастыру;
  КҚ 3.1.2. Баспа өнімдерін сақтай отырып, білім салалары бойынша бөлуді білу;
  КҚ 3.1.3 Іс номенклатурасын жүргізу және оның колданылуы мен орындалуын бақылау, жеке және қызметтік құжаттарды құру мен рәсімдеу;
  КҚ 3.1.4. Жұмыстың түрлі формаларын ұйымдастыру; КҚ 3.1.5. Жеке адамдармен және ұжыммен жоспарлы тәрбиелік жұмысты жүргізу;
  КҚ 3.1.5. Басылымдардың барлық салаларымен жұмыста пайдаланушылар арасында кітапханалық жұмыстың әр түрлі формаларын қолдану;
  КҚ 3.1.7. Пайдаланушылардың жас ерекшеліктеріне қарай басылымдарды насихаттау жұмысын жүргізу;
  КҚ 3.1.8. Кітапхананың фирмалық стилі мен мәдени іс-шараларды безендіруді жобалау;
  КҚ 3.1.9. Баспа өнімдерін мемлекеттік тілде және басқа ұлттық да тілдерде насихаттау;
  КҚ 3.1.10. Әдеби жанр мен әдебиеттің дамуын қоғамдағы әлеуметтік саяси өзгерістермен байланыстыра білу;
  КҚ 3.1.11. Кітапхана қорын толықтыру, сақтау және өңдеу, каталогтар мен картотекаларды құжаттау;
  КҚ 3.1.12. Кәсіптік қызметте құқықтық және моральдық этиканы сақтау;
  «Кітапхана ісі» мамандығындағы студенттер оқу, технологиялық, дипломалдындағы тәжірибелерден қаламыздың орталық кітапханасында және мектептердегі (№33, Майқайың Орта мектебі) кітапханалардан өтеді. Орталық кітапханамен екіжақты келісімшарт енгізіліп, студенттердің тәжірибеден өтуіне қолайлы жағдай жасалған.


  510000 - Office management and archival science (by industry and areas of application)

  Біліктілігі: 0510023 «ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУШІ»
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Оқуға түсу үшін келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады:
  қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Компьютерде іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану маманын басқарманың құжаттармен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды. Ол бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда, ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша ЖШС-де (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.) жұмыс істей алады. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде, орыс тілінде жүргізіп, ағылшын тілінде хат алмаса алады.
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығында оқитын студенттер колледждің өміріне белсене араласып, түрлі іс-шараларға екпінді қатысады.
  Түлектердің жұмысқа орналасуы:
  Компьютерде іс жүргізу және мұрағаттану маманын басқармада құжатпен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды;
  Бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда;
  ЖШС-де ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.).

  901000 - Electrical equipment of power plants and networks (by type)

  Квалификация: 0901043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены: Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения, Казахский язык для казахского
  отделения (тестирование)(проходной балл 25)
  Компетенция: Оперативное обслуживание, ремонт, наладка, монтаж электрооборудования
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир».
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.

  Specialties


  1304000 - Computing equipment and software

  Квалификация: 304053 «Техник по защите информации»
  Сроки обучения:
  1) 3год 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2год 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование);
  2)Русский язык - для русского отделения, Казахский язык - для казахского отделения (тестирование)
  (проходной балл 25)
  Компетенция:
  Администрирование и наладка компьютерных сетей, управление информационной безопасностью и защита информации пользователей
  Базы практик:
  ТОО «Проммашкомплект», ТОО «Бригстрой»
  ТОО «KazPromStroyServis», ТОО «Кап Строй-ПВ»,
  ТОО «Темирстрой PV», ТОО «EcoBuild»,
  ТОО «Богатырь Акцесс-Комир».
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.


  111000 - Basic secondary education

  Біліктілігі: «ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ»
  "Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттлік: 0111000 «Негізгі орта білім» мамандығының Білім беру бағдарламалары, мақсаттары колледждің миссиясы, стратегиялық жоспары, мақсаттар мен міндеттеріне және студенттердің өзекті біліктілік пен құзыреттілік алу сұраныстарын қанағаттандыруға сәйкес. «Негізгі орта білім» мамандығы бағдарламасының мақсаты келесі кәсіби құзыреттіліктерді іске асыру үшін орта (негізгі орта, жалпы орта) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес келеді:
  КҚ1. Педагогикалық үрдістің мәнін, дидактика заңдарын, студенттердің психологиялық ерекшеліктерін білу;
  КҚ2. Негізгі орта білімнің пәндері бойынша қазіргі заманғы әдістерді, нысандарды және оқыту құралдарын, атап айтқанда - кәсіби білімдерді қолдану;
  КҚ 3. Негізгі орта білім беру пәндерін оқыту әдістемесін меңгеру;
  КҚ 4. Білім берудегі ақпараттарды модуляциялаудың өз әдістерін білу;
  КҚ.5. Педагогикалық мақсаттарға жету үшін алынған білімдерді таңдауға, талдауға және синтездеуге қабілетті ойлауды дамытатын сабақ құрастыру әдістерін меңгеру;
  КҚ 6. Сабақтың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, студенттердің жобалау, ұйымдастыру дағдыларын дамыту;
  КҚ 7. Жоспарлаудың оңтайлы құралдарын, бақылау, өздігінен басқару әдістерін меңгеру;
  КҚ 8. Тәрбие жұмысының жүйелері мен мазмұнын, студенттік ұжымды диагностикалау әдістерін білу;
  КҚ 9. Негізгі және орта білім беру пәндері бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының мазмұнын талдауға қабілетті білім беру және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу негіздерін меңгеру;
  КҚ 10. Ақпаратты және жаттығу алаңын жобалау;
  КҚ 3.1.11. Мұғалімнің және студенттің портфолиосын жинақтау тәсілдері; КҚ 3.1.12. Оқу сапасын қадағалай білу.
  «Негізгі орта білім» мамандығында оқитын студенттер «Педагогикалық қызметке кіріспе», «Фольклорлық практика», «Байқау практикасына дайындық», «Жазғы практикаға дайындық», «Сыныптан тыс жұмыс практика» тәрізді тәжірибелерді Екібастұз қаласының №18, №6, №7, №22 және ауыл мектептерінен өтеді.


  101000 - Pre-school education and training

  Квалификация: "Воспитатель дошкольных организаций
  Сроки обучения:
  1) на базе основного среднего образования – 3 года 10 месяцев;
  2) на базе общего среднего образования и по дистанционной форме обучения – 2 года 10 месяцев.
  Языки обучения на специальности: государственный и русский.
  Экзамены:
  На базе основного среднего образования (на базе 9 кл.):
  1.Русский язык (казақ тілі)
  2. Русская литература (қазақ әдебиеті);
  На базе общего среднего образования и по дистанционной форме обучения (на базе 11 кл.):
  1.Русский язык(казақ тілі)
  2.История Казахстана (Қазақстан тарихы)
  3.Биология
  База колледжа:
  24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.
  База практики:
  С целью содействия трудоустройства выпускников колледж тесно взаимодействует с детскими дошкольными учреждениями города Экибастуз:
  КГКП Ясли - сады:
  №2 «Балдырған», №3 «Гнездышко», №5 «Жұлдыз»,№8 «Теремок», №6 «Золотая рыбка»,№9«Радуга»,№10«Сказка»,№12«Арай», №13 «Алтынай»,
  №15 «Бөбек», №16 «Балдаурен», №22 «Балбобек», №23 «Балауса», №24 «Айналайын»
  База трудоустройства:
  Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего звена квалификации являются: все типы дошкольных организаций, независимо от их форм собственности.


  0105000 - Elementary education

  Квалификация: Учитель начального образования
  Сроки обучения:
  1) на базе 9 кл- 3года 10 месяцев;
  2)на базе 11 кл-2 года 10 месяцев
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены:
  1. Казахский язык (русский язык)
  2. Математика
  База практики: КГКП Женская гимназия №25; КГКП Школа-гимназия №26; КГКП СОШ №18, КГКП СОШ №11, КГКП Школа-гимназия №22; КГКП СОШ №35
  Языки обучения на специальности: государственный и русский.
  Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего звена квалификации являются: учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных школах.


  201000 - Jurisprudence

  Квалификация: 020102 3 «Юрисконсульт»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Человек, общество и право»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Адам, қоғам және құқық»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  11. Кабинет правовых дисциплин, оснащенный компьютерами с выходом в интернет и мультимедийной установкой.
  Базы практик: ТОО «БК», АО ст.ЭГРЭС-2, Акимат города Экибастуза, отдел «Опеки и попечительства», Экибастузский городской суд, ТОО «Проммашкомплект» юридический отдел, Аппарат Акима с.Баянаул, Территориальное отделение судебных исполнителей по городу Экибастузу, Нотариальная контора г.Павлодара и г.Экибастуза, Полиция г.Экибастуза ОК.
  База трудоустройства: Нотариальные конторы, Адвокатуры, Коллекторские конторы, юридические отделы организаций, различным форм собственности (Банки, ТОО, ИП), государственные учреждения как Акимат, Управление юстиции г.Экибастуз, Управление гос.доходов по городу Экибастузу и т.д


  516000 - Finance (by industry)

  Квалификация: 051605 3 «Экономист по финансовой работе»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  В кабинетах имеется современное обучающее оборудование:
  1. Лаборатория химии, биологии, анатомии и физиологии - мультимедийная установка
  2. Комплексная лаборатория физики, астрономии и технической механики - мультимедийная установка
  3. Комплексная лаборатория АРМ, АСУ, ТСО и делопроизводства - мультимедийная установка, компьютерный класс
  4. Комплексная лаборатория информатики, вычислительной техники и промышленной электроники - мультимедийная установка, компьютерный класс
  5. Кабинет математики, математического моделирования - мультимедийная установка.
  6. Кабинет социально-общественных дисциплин - интерактивная установка, компьютер.
  7. Кабинет ОБЖ и начальной военной подготовки – ПК компьютер.
  8. Лингафонный кабинет - мультимедийная установка, компьютерный класс.
  9. Информационно-методический кабинет для исследовательской деятельности.
  10. Кабинет библиографии, библиотековедения и ОФБ
  Базы практик: ТОО «ПромСервис Отан», ТОО «Проммашкомплект», ТОО «ЭнергоСбытСтрой», ТОО «Тимур», АО «Народный Банк», ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза.
  База трудоустройства: Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий


  902000 - Electricity supply (by industry)

  Квалификация: 0902043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Экзамены:
  1) Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения,
  2) Казахский язык для казахского отделения (тестирование)
  Компетенция: Сборка, установка, наладка и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Диагностика и устранение неисправности систем, аппаратов и компонентов. Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир»,
  Коммунальная служба города
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.


  518000 - Accounting and audit (by industry)

  Квалификация: «Бухгалтер-ревизор (аудитор)»
  Срок обучения:
  1) на базе 9 кл. – 2 года 10месяцев
  2) на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев
  Экзамены:
  1) «Русский язык» (для обучения на русском языке) и «Математика»
  2) «Казахский язык» (для обучения на государственном языке) и «Математика»
  Основные виды деятельности бухгалтера:
  1. учетно-аналитическая
  2. финансово-контрольная
  3. Бухгалтер должен уметь:
  4. документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные сдвижением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств;
  5. анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;
  6. оценивать ликвидность и платежеспособность организации;
  7. использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой информации.
  База колледжа: Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.
  Базы практик:
  Студенты по специальности «Учет и аудит» на теоретических и практических занятиях осваивают организацию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), работу в программе «1С Бухгалтерия», изучают методы анализа финансового состояния организации, овладевают навыками работы аудитора. Все эти навыки необходимы выпускникам в их профессиональной деятельности. Профессиональное мастерство наши студенты оттачивают в аудиторских компаниях, аудиторских службах предприятий.
  База трудоустройства:
  Предприятия и организации всех форм собственности и видов деятельности. Государственные учреждения, промышленные предприятия, аудиторские компании, аудиторские службы предприятий.


  401000 - Librarianship

  “Негізгі орта білім беру” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде :3 жыл 10 ай
  2) 11-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (диктант), қазақ әдебиеті (тест).
  Құзыреттілік: келесі кәсіби құзіреттілікті іске асыруда «Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келеді:
  КҚ 3.1.1.Кітапханада анықтамалық-библиографиялық қызметті ұйымдастыру;
  КҚ 3.1.2. Баспа өнімдерін сақтай отырып, білім салалары бойынша бөлуді білу;
  КҚ 3.1.3 Іс номенклатурасын жүргізу және оның колданылуы мен орындалуын бақылау, жеке және қызметтік құжаттарды құру мен рәсімдеу;
  КҚ 3.1.4. Жұмыстың түрлі формаларын ұйымдастыру; КҚ 3.1.5. Жеке адамдармен және ұжыммен жоспарлы тәрбиелік жұмысты жүргізу;
  КҚ 3.1.5. Басылымдардың барлық салаларымен жұмыста пайдаланушылар арасында кітапханалық жұмыстың әр түрлі формаларын қолдану;
  КҚ 3.1.7. Пайдаланушылардың жас ерекшеліктеріне қарай басылымдарды насихаттау жұмысын жүргізу;
  КҚ 3.1.8. Кітапхананың фирмалық стилі мен мәдени іс-шараларды безендіруді жобалау;
  КҚ 3.1.9. Баспа өнімдерін мемлекеттік тілде және басқа ұлттық да тілдерде насихаттау;
  КҚ 3.1.10. Әдеби жанр мен әдебиеттің дамуын қоғамдағы әлеуметтік саяси өзгерістермен байланыстыра білу;
  КҚ 3.1.11. Кітапхана қорын толықтыру, сақтау және өңдеу, каталогтар мен картотекаларды құжаттау;
  КҚ 3.1.12. Кәсіптік қызметте құқықтық және моральдық этиканы сақтау;
  «Кітапхана ісі» мамандығындағы студенттер оқу, технологиялық, дипломалдындағы тәжірибелерден қаламыздың орталық кітапханасында және мектептердегі (№33, Майқайың Орта мектебі) кітапханалардан өтеді. Орталық кітапханамен екіжақты келісімшарт енгізіліп, студенттердің тәжірибеден өтуіне қолайлы жағдай жасалған.


  510000 - Office management and archival science (by industry and areas of application)

  Біліктілігі: 0510023 «ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУШІ»
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығы бойынша оқыту мерзімдері:
  1) 9-сынып негізінде: 2 жыл 10 ай
  Келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады: қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Оқуға түсу үшін келесі пәндер бойынша емтихан тапсырады:
  қазақ тілі (тест), қазақ әдебиеті (тест).
  Компьютерде іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану маманын басқарманың құжаттармен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды. Ол бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда, ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша ЖШС-де (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.) жұмыс істей алады. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде, орыс тілінде жүргізіп, ағылшын тілінде хат алмаса алады.
  “Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану” мамандығында оқитын студенттер колледждің өміріне белсене араласып, түрлі іс-шараларға екпінді қатысады.
  Түлектердің жұмысқа орналасуы:
  Компьютерде іс жүргізу және мұрағаттану маманын басқармада құжатпен қамтамасыз ету (БҚҚ) қызметінде жұмыс істеу үшін даярлайды;
  Бірлескен фирмаларда, мемлекеттік, қоғамдық коммерциялық мекемелерде, республикалық және облыстық дәрежедегі муниципалдық органдарда;
  ЖШС-де ақпараттық құжаттамамен қамтамасыз ету лауазымы бойынша (кадрлар бөлімінің меңгерушісі, офис басшысы, секретариат меңгерушісі және т.б.).

  901000 - Electrical equipment of power plants and networks (by type)

  Квалификация: 0901043 «Техник электрик»
  Сроки обучения:
  1) 3 г 10 месяцев на базе 9 классов
  2) 2 г 10 месяцев на базе 11 классов
  Прием документов: с 20 июня по 20 августа
  Экзамены: Математика (тестирование), Русский язык - для русского отделения, Казахский язык для казахского
  отделения (тестирование)(проходной балл 25)
  Компетенция: Оперативное обслуживание, ремонт, наладка, монтаж электрооборудования
  Базы практик:
  ТОО «Горэлектросеть», ТОО ГРЭС-1, ТОО ГРЭС-2,
  ТОО «Экибастузский завод электрических машин»,
  ТОО «Энергоуправление», ТОО «Богатырь Комир».
  База трудоустройства:
  Энергетические и промышленные предприятия.
  База колледжа: 24 кабинетов, из них: 14 кабинетов спецдисциплин, 2 кабинета общеобразовательных дисциплин, 6 лабораторий, 2 мастерских, буфет на 36 мест. Спортзал и библиотека.

  Latest news

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

  Latest news

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No posts found.

  Make sure this account has posts available on instagram.com.

  Location